Błamy

BŁAMY :
Z wielu gatunków skór futerkowych przygotowuje się propozycję w formie
błamów- gotowych do szycia futer i dodatków futrzarskich , czy ozdobnych,
luksusowych narzut na łóżka.

Oferujemy importowane błamy ze skór :

– lisa ( brzuszki, grzbiety )
– norek
– piżmaka
– kozy
– lamy
– nutrii (depilowanych)
– królików
– Itd